» » บุคคลิกอย่างนี้ ถ้าเป็นเครื่องดื่มประเภทชา จะเป็นชาอะไร?

13 August 2008

บุคคลิกอย่างนี้ ถ้าเป็นเครื่องดื่มประเภทชา จะเป็นชาอะไร?

ลองมาทำความรู้จักกับตัวเราเอง ว่าเราเป็นคนลักษณะไหน โดยการตอบคำถามไม่กี่คำถามที่
 http://www.blogthings.com/whatkindofteaareyouquiz/  หลังจากนั้น website ก็จะประมวลจากคำตอบของเราว่า ถ้าจัดเป็นเครื่องดื่มประเภทชาแล้ว เราเป็นชาประเภทไหน และเป็นคนที่มีบุคคลิกลักษณะใด  คำตอบก็ค่อนข้างถูกต้องอย่างไม่น่าเชื่อ!


You Are Black Tea
You have a bold personality. You're not afraid of simply being yourself.

You have the courage to speak the truth. You are fearless in your actions.You come off as a bit intimidating and unapproachable. Only confident people are attracted to you.

You don't try to scare off anyone. You're just an intense person!

No comments:

Post a Comment