Tips and How To in Everyday Life!

Wednesday, February 21, 2018

เปรียบเทียบสารอาหารและพลังงานที่ได้จากน้ำนม และน้ำนมจากพืชหลายประเภท
ปัจจุบันน้ำนมจากพืชซึ่งได้จากการต้ม, คั้น, หรือสกัดจากพืชบางชนิด ได้รับความนิยมในหมู่ผู้รักสุขภาพและผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก อย่างไรก็ตามแพทย์ในสหรัฐฯ เตือนว่ามีเพียงน้ำนมถั่วเหลืองเท่านั้นที่มีโปรตีนเทียบเท่ากับน้ำนมจากสัตว์ การบริโภคน้ำนมจากพืชทุกชนิด เพื่อทดแทนน้ำนมวัว เป็นระยะเวลานานๆ ควรได้รับคำปรีกษาจากแพทย์   เพราะน้ำหนักที่ลดลงอาจมาพร้อมอาการขาดโปรตีน ของฝากสำหรับพวกเราวัันนี้ เป็นการ เปรียบเทียบสารอาหารและพลังงานที่ได้จากน้ำนม และน้ำนมจากพืชหลายประเภท ครับ


Wednesday, February 7, 2018

สัตว์แพทย์ออสเตรเลียเตือน ห้ามสุนัขกินไก่ดิบเสี่ยงต่อาการอัมพาต
สัตว์แพทย์ออสเตรเลียเตือน ห้ามสุนัขกินไก่ดิบเสี่ยงต่อาการอัมพาต หลังงานวิจัยโดยสัตว์แพทย์จาก University of Melbourne's U-Vet Werribee Animal Hospital พบว่าอาจมีความเกี่ยวข้องระหว่างอาการอัมพาตในสุนัขกับไก่ดิบ