Tips and How To in Everyday Life!

Monday, September 25, 2017

ต้องต้มน้ำให้เดือดนานเท่าไร ถึงเหมาะสำหรับดื่ม


 Image Credit: Pablo Charnas


นอกจากน้ำดื่มบรรจุขวด เชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่ยังต้มน้ำดื่มเองด้วยเช่นกัน ทราบมั้ยครับว่า  ต้องต้มน้ำให้เดือดนานเท่าไร ถึงเหมาะสำหรับดื่ม  Centers for Disease Control and Prevention หน่วยงานสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา มีคำตอบให้ครับ


Monday, September 18, 2017

สูตรมาตรฐานทำ Cupcake ที่ไม่แข็งหรือแฉะ จาก British Standards Institution


 Image Credits: Taylor Grote


ถึงแม้เค้กและขนมปังจะเป็นอาหารประจำวันของชาติตะวันตกเหมือนข้าวและก๋วยเตี๋ยวของชาติตะวันออก แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทำได้เอง ทำให้ BSI หรือ British Standards Institution เผยแพร่ สูตรมาตรฐานทำ Cupcake ที่ไม่แข็งหรือแฉะ เกินไป โดยมีรายละเอียดดังนี้


Thursday, September 7, 2017

พูดอย่างไรให้คนฟังรู้สึกมั่นใจวิธีพูดที่ทำให้ผู้ร่วมงานรับรู้ถึงความั่นใจช่วยให้งานบรรลุความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ในเวลาเดียวกันยังส่งผลในแง่บวกต่อผู้บังคับบัญชาที่จะมอบงานสำคัญให้รับผิดชอบซึ่งหมายถึงโอกาสในความก้าวหน้าของหน้าที่การงาน  Lifehacker แนะนำ วิธีพูดให้คนฟังรู้สึกมั่นใจ โดยไม่คิดว่าเป็นการโอ้อวด


Wednesday, September 6, 2017

10 วิธีปฏิบัติช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้น ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ


Image Credit: Jamie Street


The Public Health England หน่วยงานหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ แนะนำ 10 วิธีปฏิบัติช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ


The Public Health England ออกแบบสำรวจ Online เพื่อสำรวจสุขภาพหัวใจของชาวอังกฤษ มีชาวอังกฤษตอบแบบสอบถามประมาณ 1.2 ล้านคน ที่น่าสนใจคือมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่รู้ว่าตนเองมีความดันโลหิตเท่าไร

จากผู้ตอบผลสำรวจ 1.2 ล้านคน มี 33,000 คนซึ่งเป็นเพศชายอายุ 50 ปี ผลสำรวจพบว่าประมาณ 10% สุขภาพหัวใจเหมือนคนอายุ 60 ปี

ปัจจุบันโรคซึ่งคร่าชีวิตชายชาวอังกฤษมากเป็นอันดับหนึ่งคือโรคหัวใจ ในขณะที่เพศหญิงเสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจมากเป็นอันดับสอง

The Public Health England บอกว่า โรคหัวใจสามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพ และ แนะนำ 10 วิธีปฏิบัติช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ ไว้ดังนี้

  • เลิกสูบบุหรี่
  • ออกกำลังกายเป็นประจำ
  • ควบคุมน้ำหนักตัวให้ได้มาตรฐาน
  • รับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์ (กากใย) สูง
  • ลดการบริโภคไขมันชนิดอิ่มตัว (Saturated Fat)
  • รับประทานผักและผลไม้ทุกวันในปริมาณสูง
  • ลดการบริโภคเกลือ
  • รับประทานปลาเป็นประจำ
  • ลดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลบนฉลากบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มทุกครั้งที่ซื้อ

ผู้ที่สนใจสามารถตอบแบบสอบถามเพื่อวัดสุขภาพและอายุหัวใจเมื่อเทียบกับอายุจริงได้ที่  Check Your Heart Age


ที่มา: BBC


Saturday, September 2, 2017

วิธีนั่งถ่ายบนชักโครกอย่างถูกวิธี
ปัจจุบันชักโครกเป็นโถส้วมที่ใช้กันทั่วไป  นักวิทยาศาสตร์พบว่าการนั่งถ่ายบนชักโครกด้วยท่านั่งปกติผิดวิธี และเป็นสาเหตุของอาการท้องผูก, ริดสีดวงทวารหนัก ฯลฯ  ติดตามรายละเอียด วิธีนั่งถ่ายบนชักโครกอย่างถูกวิธี


นักวิทยาศาสตร์พบว่าขณะที่ยืนหรือนั่งตัวตรงหรือนั่งเอนตัวไปด้านหลัง ลำไส้ใหญ่จะอยู่ในลักษณะ 90 องศา ปลายลำไส้ใหญ่จะถูกบีบและปิด
การนั่งถ่ายด้วยวิธีนี้ ทำให้ของเสียถูกขับออกจากร่างกายไม่สะดวก เป็นสาเหตุของอาการท้องผูก, และริดสีดวงทวารหนัก  นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการระคายเคืองอาจทำให้เกิดมะเร็งแต่เมื่อชันเข่าให้ทำมุมกับร่างกายประมาณ 35 องศา ปลายลำไส้ใหญ่จะเปิดอ้าให้ของเสียระบายจากร่างกายได้อย่างสะดวก และเป็นท่าในการถ่ายของเสียของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไป

อย่างไรก็ตามนั่งยองถ่ายด้วยโถส้วมแบบเดิม ก็มีปัญหาต่อข้อเข่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อม ที่อาจรุนแรงถึงขั้นเดินไม่ได้ต้องได้รับการผ่าตัด นักวิทยาศาสตร์แนะนำให้ใช้เก้าอี้เตี้ยๆ รองที่เท้าเพื่อให้ลำไส้ใหญ่ทำมุม 35 องศา ระหว่างนั่งถ่ายบนชักโครก ป้องกันปัญหาท้องผูก, ริดสีดวงทวาร ในเวลาเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้เข่าต้องรับน้ำหนักมากเกินไปเมื่อใช้โถส้วมแบบเดิมที่มา: 5 Minute Craft YouTube