Tips and How To in Everyday Life!

Friday, June 9, 2017

วิธีหลีกเลี่ยงการทักทายด้วยการสวมกอดโดยไม่ทำให้เสียบรรยากาศปัจจุบันความนิยมทักทายด้วยการสวมกอดได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามมีคนจำนวนมากที่รู้สึกอึดอัดที่จะสวมกอดกับคนที่ไม่ใช่ญาติ, คนรัก หรือเพื่อนสนิท   Lifehacker แนะนำวิธีหลีกเลี่ยงโดยไม่ทำให้เสียบรรยากาศดังนี้


1.  รีบโบกมือทักทายตามด้วยการสวัสดีหรือยื่นมือให้จับก่อนที่ใครคนนั้นจะเข้าถึงตัว

2.  ถ้าคู่สนทนายังโน้มตัวเข้าหา อาจยกอุปกรณ์ใกล้ตัวเช่น กระเป๋า, Notebook, ขึ้นแนบอก หรือยกแก้วน้ำในมือเพื่อไม่ให้การทักทายด้วยวิธีสวมกอดทำได้สะดวก

3.  ปฏิเสธวิธีทักทายด้วยการสวมกอดด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม เหตุผลที่ง่ายที่สุดก็คือกำลังเป็นหวัดอาจติดต่อได้

4.  เมื่อการสนทนาใกล้จบ ให้ชิงเป็นผู้บอกลา ไม่ว่าจะด้วยการโบกมือหรือยื่นมือให้จับอีกครั้ง


ที่มา: Lifehacker


No comments:

Post a Comment