Tips and How To in Everyday Life!

Wednesday, April 20, 2011

วิธีเลือกแว่นตาให้เหมาะสมกับใบหน้า - How To Choose Eyeglasses

สำหรับคนที่ต้องสวมแว่นเป็นประจำ การเลือกกรอบแว่นตาให้เหมาะสมยังเป็นการเสริมบุคลิกและหน้าตาให้ดีขึ้น  howcast.com แนะนำวิธีการเลือกแว่นให้เหมาะสมกับแต่ละคนไว้ดังนี้

1.  ส่องกระจกและพิจารณาให้ดีว่าเรามีโครงหน้าแบบไหน  หน้ารูปไข่  หน้ากลม หรือหน้าเหลี่ยม อย่าลืมนำทรงผมมาร่วมในการพิจารณาด้วย เพราะทรงผมมีส่วนให้รูปหน้าดูเปลี่ยนไป
2.  เลือกกรอบแว่นตาที่เสริมให้รูปหน้าดูดีขึ้น เช่นหน้ากลมให้เลือกแว่นกรอบมีเหลี่ยมเพื่อสร้างสมดูลให้ใบหน้า ถ้าหน้ารูปเหลี่ยมให้เลือกแว่นที่โค้งมนออกกลม ส่วนคนหน้ารูปไข่สามารถเลือกกรอบแว่นได้ทุกแบบ
3.  ถ้าเป็นคนหน้าเล็กอย่าเลือกกรอบแว่นขนาดใหญ่ ในทางตรงข้ามถ้าหน้าใหญ่อย่าเลือกกรอบที่เล็กเกินไป
4.  แว่นกรอบพลาสติกเหมาะกับคนหน้าเข้ม ในขณะที่แว่นกรอบโลหะเหมาะกับคนที่หน้าไม่คมเข้มนัก
5.  เลือกสีของกรอบแว่นให้เหมาะกับสีผิว

ชม Clip ประกอบครับ