» » » แนะนำการใช้ถุงผ้าอย่างถูกวิธี ต้องแยกสี แยกประเภท

06 October 2017

แนะนำการใช้ถุงผ้าอย่างถูกวิธี ต้องแยกสี แยกประเภท


 Image Credit: TooHotToHandle at English Wikipedia


Food Standards Agency (FSA) หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานอาหารในสหราชอาณาจักร  แนะนำการใช้ถุงผ้าอย่างถูกวิธี ต้องแยกสี แยกประเภท

ปัจจุบัน ผู้บริโภคนิยมใช้ถูกผ้าเพื่อบรรจุข้าวของที่ซื้อจากตลาดหรือห้างสรรพสินค้า แทนการใช้ถุงพลาสติกซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้เกิดภาวะโลกร้อน  แต่คนส่วนใหญ่ยังมีการใช้ถุงผ้าผิดวิธี ทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นการติดเชื้อหรือโดนพิษจากสารเคมี


Food Standards Agency (FSA) หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานอาหารในสหราชอาณาจักร แนะนำวิธีใช้ถุงผ้า หรือ Bags for life อย่างถูกต้องไว้ดังนี้

  1. ควรมีถุงผ้าอย่างน้อย 3 ใบ 3สี (ที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด) เพื่อแยกบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างชนิด คือสำหรับใส่อาหารสดต้องผ่านการปรุงเช่นเนื้อสัตว์ (เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย), สำหรับใส่อาหารที่บริโภคได้ทันที เช่น Snack และอาหารปรุงสำเร็จ, สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบเช่นผงซักฟอก (เพื่อป้องกันการปนเปื้อนพิษจากสารเคมี)
  2. ถุงผ้าทุกใบต้องหมั่นล้าน แม้จะไม่เปื้อนก็ตาม
  3. อาหารสดที่อาจเลอะเทอะเพราะมีน้ำปนเปื้อน เช่น ปลา, ผักที่มีรากเปื้อนดิน ฯลฯ ควรใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตเพื่อการใช้ซ้ำได้ต่อเนื่องที่สามารถซักล้างได้ แทนการใช้ถุงผ้า และควรแยกสีอย่างชัดเจนเช่นกัน

ที่มา: The Guardian

No comments:

Post a Comment