» » » สังเกตอย่างไรใครกำลังมีปัญหาการเงิน

26 June 2017

สังเกตอย่างไรใครกำลังมีปัญหาการเงิน
ปัญหาเรื่องเงินเป็นเรื่องปกติที่เกิดได้กับทุกคน ผลสำรวจโดย Money Advice Service พบว่าประมาณ 10% ของประชากรมีปัญหาการเงิน และบอก 8 วิธีสังเกตุว่าเพื่อนสนิทหรือญาติกำลังประสพปัญหานี้อยู่หรือไม่ เพื่อสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่


Money Advice Service แนะนำให้สังเกตพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เปลี่ยนไปจากเดิม, ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และกายภาพ โดยสามารถแบ่งเป็น 8 หัวข้อดังนี้

  1. เคยมีปัญหาเรื่องหนี้สินมาก่อนหรือไม่ ผู้ที่มีปัญหาหนี้สินและไม่สามารถวางแผนการเงินได้ดีอาจกลับสู่สภาวะเดิมได้อีก
  2. มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นหรือไม่ เช่นการหย่าร้าง, ตกงาน, อุบัติเหตุกับคนใกล้ตัว ฯลฯ
  3. มีนิสัยใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่
  4. หลีกเลี่ยงการติดต่อเพื่อนฝูงญาติมิตร ทำตัวห่างหายไปจากสังคมหรือไม่
  5. หลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ ของตัวเองหรือไม่
  6. ประหยัดหรือเพิ่มการใช้จ่ายอย่างผิดปกติหรือไม่
  7. มีปัญหาสุขภาพ, นอนไม่หลับหรือไม่
  8. น้ำหนักเพิ่มหรือลดอย่างรวดเร็วหรือไม่

ที่มา: BBC


No comments:

Post a Comment