» » บดๆ ปั่นๆ อย่างไรไม่ให้กระเด็นเลอะเทอะ

08 April 2017

บดๆ ปั่นๆ อย่างไรไม่ให้กระเด็นเลอะเทอะปัจจุบันเครื่องบดและเครื่องปั่นอาหาร ช่วยให้การประกอบอาหารสะดวกขึ้นมาก ปัญหาที่ผู้ใช้เครื่องบดและเครื่องปั่นอาหารเจอเป็นประจำก็คือ เศษชิ้นส่วนอาหารกระเด็นเลอะเทอะและติดอยู่ที่ฝาปิดยากต่อการทำความสะอาด


Lifehacker แนะนำวิธีแก้ปัญหาเศษชิ้นส่วนอาหารติดที่ฝาปิดทำความสะอาดได้ยากหรือกระเด็นเลอะเทอะถ้าเป็นการบดหรือปั่นโดยไม่ปิดฝา ด้วยการใช้แผ่นพลาสติก Wrap ปากเครื่องบดหรือเครื่องปั่นแล้วจึงปิดฝา  โดยให้ใช้ Plastic Wrap ขนาดกว้างพอประมาณปิดหลวมๆ เพื่อป้องกันแผ่นพลาสติกฉีกขาด


ที่มา: Lifehacker

No comments:

Post a Comment