» » ทำอย่างไรให้ Post It ไม่หลุดง่ายและไม่งอ

21 March 2016

ทำอย่างไรให้ Post It ไม่หลุดง่ายและไม่งอ Image Source: Whitehorses


Post It หรือกระดาษ Note ที่มีแถบกาวสามารถติดซ้ำได้หลายครั้ง เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกสำนักงาน  Post It เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ 3M ได้มาโดยบังเอิญจากความพยายามในการพัฒนากระดาษกาวที่เหนียวเป็นพิเศษไม่หลุดง่ายแต่กลับได้กาวที่เหนียวน้อยไป ซึ่งท้ายสุดกลับกลายเป็นเครื่องใช้สำนักงานที่มีประโยชน์ที่สุดอย่างหนึ่ง

ผู้ใช้ Post It หลายๆ คนจะประสพปัญหา Post It ที่ติดม้วนงอและทำให้หลุดง่าย  ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพของ Post It ที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใด  แต่เกิดจากวิธีการแกะหรือลอกแผ่น Post IT ครับ


เว็บไซต์ Whitehorses แนะนำวิธีแกะหรือลอกแผ่น Post It ที่ถูกต้อง คือค่อยๆ ดึงลงจากปึกหรือลอกจากซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้ายก็ได้ (ตามแนวของแถบกาว) แผ่น Post It จะไม่ม้วนงอ

ถ้าแกะหรือลอกแผ่น Post It ด้วยการดึงขึ้นบน (ย้อนแนวแถบกาว) จะทำให้ Post It ม้วนงอ


แต่ถ้าไม่อยากเสียเวลากับวิธีการแกะหรือลอกแผ่น Post It ก็หาซื้อแท่น Post It มาใช้ก็ได้ครับ

  
ภาพและเรื่องจาก: Whitehorses

No comments:

Post a Comment