» » แก้ไขปัญหาขอเกี่ยวสร้อยชำรุดด้วยลวดเสียบ (Paper Clip)

22 October 2015

แก้ไขปัญหาขอเกี่ยวสร้อยชำรุดด้วยลวดเสียบ (Paper Clip)

สร้อยคอหรือสร้อยข้อมือที่พวกเราสวมอยู่ประจำ มีโอกาสที่ขอเกี่ยวจะหลุดหรือชำรุดได้ตลอดเวลา  วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างง่ายๆ ก่อนจะส่งซ่อม ก็ด้วยลวดเสียบ หรือ Paper Clip (ตามภาพ)  ครับ


No comments:

Post a Comment