» » สารพัดวิธีชงกาแฟสด - Instant Guide to Making Coffee

28 September 2015

สารพัดวิธีชงกาแฟสด - Instant Guide to Making Coffee
ผมเป็นคนหนึ่งที่ติดกาแฟ และอาจแปลกกว่าคนอื่นตรงที่ดื่มกาแฟได้ทั้งกาแฟสด กาแฟสำเร็จรูปทุกรสและทุก Brand  ในขณะที่พวกเราหลายคนมักนิยมกาแฟสดมากกว่ากาแฟสำเร็จรูป (Instant Coffee) เพราะให้รสชาดที่ดีกว่า

Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็น Animation อธิบายวิธีการชงกาแฟสดด้วยเครื่องหลายๆ แบบ ครับ


An Instant Guide to Making Coffee from &Orange Motion Design on Vimeo.

No comments:

Post a Comment