» » วิธีสังเกตุความผิดปกติที่อาจเกี่ยวกับมะเร็งผิวหนัง - ABCDE for Melanoma

15 July 2015

วิธีสังเกตุความผิดปกติที่อาจเกี่ยวกับมะเร็งผิวหนัง - ABCDE for Melanoma

ถึงแม้ชาวเอเซียอย่างพวกเราจะมีโอกาสเสียงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังน้อยกว่าชาวยุโรปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดจากมะเร็งผิวหนังอย่าง 100%  คนที่ต้องเจอกับแสงแดดจัดเป็นระยะเวลานานๆ หรือเป็นประจำก็จะมีโอกาสเสี่ยงกับมะเร็งผิวหนังมากยิ่งขึ้น  ติดตามวิธีสังเกตุอาการมะเร็งผิวหนังกันครับ

โรคมะเร็งผิวหนังเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในชาวอเมริกัน แต่ก็เป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้มากทีสุดเมื่อพบตั้งแต่เพิ่งเริ่มมีอาการ American Academy of Dermatology แนะนำให้ทุกคนหมั่นตรวจดูสภาพผิวหนังบนร่างกายของเราทุกส่วนเป็นประจำและเมื่อพบความผิดปกติให้รีบพบแพทย์ผิวหนังทันที  ความผิดปกติของผิวหนังที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังมีวิธีสังเกตุด้วยหลัก ABCDE ดังนี้

  • Asymmetry ไฝหรือปานไม่สมดุลย์ ด้านหนึ่งมีสีหรือลักษณะแตกต่างจากอีกด้านหนึ่ง
  • Border  ไฝหรือปานกระจายตัวออกมีขอบไม่ชัดเจน
  • Color ไฝหรือปานเดียวแต่มีหลายเฉดสี หรือมีหลายสี
  • Diameter ไฝหรือปานมีขนาดใหญ่ผิดปกติ
  • Evolving  ไฝ, ปาน หรือแผลมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติไปจากเดิมเช่นขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว, สีเปลี่ยนไปจากเดิม, รูปทรงที่เปลี่ยนไป

 วิธีตรวจหาความผิดปกติของผิวหนังด้วยตนเองหรือโดยคนใกล้ชิด
  •  ตรวจดูผิวหนังทั่วร่างกายทั้งด้านหน้า, ด้านหลัง, ด้านข้าง, ใต้วงแขน
  •  ตรวจดูผิวหนังด้านหลังคอ, ใบหูทั้งด้านนอกด้านใน, บนศีรษะ 
  •  ตรวจดูผิวหนังที่แขน, ข้อศอก, มือ, นิ้วทั้งด้านนอกด้านใน
  •  ตรวจดูผิวหนังที่บั้นท้าย
  •  ตรวจดูผิวหนังที่ขา, เท้า, นิ้วเท้าและใต้ฝ่าเท้า


มะเร็งผิวหนังเป็นโรคมะเร็งที่สามารถสังเกตุได้ด้วยตนเองทำให้มีโอกาสพบตั้งแต่เริ่มมีอาการผิดปกติและช่วยให้โอกาสรักษาให้หายขาดมีเปอร์เซ็นต์สูงมากครับ  

No comments:

Post a Comment