» » » » แขวนเข็มขัดเป็น Set ด้วยไม้แขวนเสื้ออันเดียว

11 June 2015

แขวนเข็มขัดเป็น Set ด้วยไม้แขวนเสื้ออันเดียวเชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่จะมีเข็มขัดคนละหลายเส้น ให้เข้ากับชุดที่สวมใส่  ส่วนหนึ่งอาจเก็บเข็มขัดด้วยการม้วน และบางส่วนก็เก็บด้วยการแขวน ซึ่งทั้ง 2 วิธีล้วนเปลืองเนื้อที่ในตู้เสื้อผ้า  Tips ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นการทำที่แขวนเข็มขัดทั้ง Set ด้วยไม้แขวนเสื้อเพียงอันเดียวครับ

 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการดัดแปลงไม้แขวนเสื้อให้เป็นที่แขวนเข็มขัดมีเพียง 2 อย่างคือไม้แขวนเสื้อที่ทำด้วยไม้ (ตัวอย่างเช่นไม้แขวนเสื้อสำหรับแขวนเสื้อนอก)  และตะขอ

เริ่มต้นด้วยการทำเครื่องหมายและเจาะรูด้วยสว่านขนาดเล็ก จากนั้นก็หมุนเกลียวตะขอสำหรับแขวนเข็มขัดให้เข้าที่ ก็จะได้ที่แขวนเข็มขัดหลายๆ เส้นในจุดเดียวเพื่อความสะดวกในการเลือกครับ


ที่มา: Lifehacker

No comments:

Post a Comment