» » » วิธีปอกส้มเปลือกหนาอย่างง่ายๆ - How To Peel Orange In An Easy Way

30 April 2015

วิธีปอกส้มเปลือกหนาอย่างง่ายๆ - How To Peel Orange In An Easy Wayปกติการปอกเปลือกส้มเปลือกหนาอย่างส้มเช้ง, ส้มซันคิสท์ มักใช้มีดช่วย เพราะการปอกเปลือกด้วยมือไม่ใช่เรื่องง่าย  แต่ Tip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นวิธีปอกส้มเปลือกหนาด้วยมือโดยใช้มีดเพียงครั้งเดียวจากนั้นก็ใช้ช้อนและมือ และยังได้เปลือกส้มที่สมบูรณ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่น ทำตะเกียงจากเปลือกส้ม (Orange Candle)

ชม Clip ครับ


No comments:

Post a Comment