» » วิธีประเมินความหวานของผลไม้แต่ละประเภท

23 March 2015

วิธีประเมินความหวานของผลไม้แต่ละประเภทผู้ที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวรวมถึงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดมักได้รับคำแนะนำให้รับประทานผลไม้แทนขนมหรือของหวาน แต่ความจริงแล้วผลไม้หลายๆ ชนิดมีน้ำตาลในระดับสูง  Lifehacker แนะนำวิธีประเมินความหวานหรือจำนวนน้ำตาลในผลไม้แบบคร่าวๆ ก่อนตัดสินใจซื้อหรือส่งเข้าปาก


วิธีแบ่งประเภทผลไม้ที่ Lifehacker แนะนำไว้ก็คือการจัดหมวดหมู่ให้ผลไม้เป็น 5 ประเภท โดยเรียงจากที่มีน้ำตาลในระดับน้อยไปจนระดับสูง ดังนี้ครับ

  1. ผลไม้ประเภท Berries มีน้ำตาลในระดับที่ต่ำกว่าผลไม้ประเภทอื่นๆ ตัวอย่างเช่น Raspberries, Blackberries,  Cranberries ฯลฯ
  2. Spring-Summer Fruit หรือผลไม้ที่ให้ผลผลิตในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเช่น  Peach, Apricots, Melon ฯลฯ
  3. Fall-Winter Fruit หรือผลไม้ที่ให้ผลผลิตในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ร่วง เช่น Apple, Plum, Pear ฯลฯ
  4. Tropical Fruit หรือผลไม้จากเขตร้อนซึ่งรวมถึงผลไม้ของไทยเราเช่น สัปปะรด, มะม่วง, ทุเรียน ฯลฯ
  5. Dried Fruit หรือผลไม้ผ่านกรรมวิธี ไม่ว่าจะเป็นการตากแห้ง, แช่อิ่ม รวมถึงน้ำผลไม้สกัด ตัวอย่างเช่นลูกเกด, ลูกพรุนแห้ง, ทุเรียนกวน ฯลฯ

No comments:

Post a Comment