» » » วิธีปอกแตงโมให้ได้เนื้อแตงโมเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า

12 January 2015

วิธีปอกแตงโมให้ได้เนื้อแตงโมเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าปกติเราจะนิยมปอกแตงโมด้วยการผ่าครึ่งหรือผ่าเป็นสี่ส่วนจากนั้นก็ฝานแบ่งเป็นชิ้นหรือเป็นเสี้ยว แต่ในกรณีที่เราต้องการได้เนื้อแตงโมเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าการปอกด้วยวิธีปกติจะค่อนข้างยุ่งยากและเลอะเทอ มาชมวิธีปอกแตงโมให้ได้เนื้อเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าครับ


No comments:

Post a Comment