» » ทดสอบระดับ EQ ด้วยคำถาม 8 ข้อใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที

06 September 2014

ทดสอบระดับ EQ ด้วยคำถาม 8 ข้อใช้เวลาไม่ถึง 1 นาทีนอกจากระดับสติปัญญาหรือ Intelligence Quaotient (IQ) แล้ว ระดับความฉลาดทางอารมณ์  หรือ Emotional Quotient (EQ) ก็สำคัญไม่แพ้กัน  พวกเราที่อยากทดสอบระดับความฉลาดทางอารมณ์แบบง่ายๆ ด้วยการตอบคำถามแค่ 8 ข้อใช้เวลาไม่ถึง 1 นาทีก็ทราบผล ก็ click ที่ http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/emotional-find-1-minute.html เลยครับ

No comments:

Post a Comment