» » ทำอย่างไรถ้ามีงานให้เลือกพร้อมๆ กัน มากกว่าหนึ่ง?

17 September 2014

ทำอย่างไรถ้ามีงานให้เลือกพร้อมๆ กัน มากกว่าหนึ่ง?ปัญหาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เงินเดือนทั่วไปคือหางานใหม่ไม่ได้หรือกำลังตกงาน แต่ถ้าพวกเรากลายเป็นผู้มีปัญหาที่น่าอิจฉาเพราะมีงานให้เลือกมากกว่า 1 ขึ้นไป  Lifehacker แนะนำวิธีตัดสินใจว่าจะเลือกงานชิ้นไหนไว้ดังนี้ครับ

  • คุณค่าของเราที่มีต่อบริษัท  -  ให้พิจารณาว่าความรู้ความสามารถของเราทำประโยชน์ได้มากแค่ไหนกับงานที่เราได้รับมอบหมาย
  • โอกาสในความก้าวหน้า  
  • ความสมดุลย์ของงานกับชีวิตส่วนตัว  - ให้พิจารณาถึงเวลาทำงาน เวลาเลิกงาน ระยะทางในการเดินทาง รวมถึงความยืดหยุ่นของงานและของบริษัทฯ ที่เสนอให้เรา
  • ผลตอบแทน  -  เปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับอย่างละเอียด เช่นเงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ วันหยุดพักร้อน ฯลฯ
  • ความมั่นคงของงาน
ที่มา:  http://twocents.lifehacker.com/consider-these-factors-when-deciding-between-two-jobs-1632228964

No comments:

Post a Comment