» » หาโอกาสอยู่กลางแจ้งใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

11 September 2013

หาโอกาสอยู่กลางแจ้งใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
ชีวิตคนทำงานอย่างพวกเราส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่แต่ในสำนักงานไม่ค่อยมีโอกาสอยู่กลางแจ้ง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่าเป็นผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

คนที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในร่มจะทำให้ขาดวิตามิน D มีผลให้กระดูกไม่แข็งแรงและยังมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็ง, โรคหัวใจ, และโรคซึมเศร้า  นอกจากนี้ยังพบว่าคนที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรัก, ความเอาใจใส่  จะทำงานได้เต็มที่ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น ในขณะที่คนที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและความหวาดกลัวจะถูกกระตุ้นให้ทำงานมากขึ้น  คนที่นั่งทำงานเป็นเวลานานโดยไม่เปลี่ยนอริยาบทยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด

ถ้าอยากมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ก็ต้องแบ่งเวลาให้มีโอกาสอยู่กลางแจ้งใกล้ชิดกับธรรมชาติครับ


No comments:

Post a Comment