» » » วิธีเพิ่มความเร็วในการอ่าน - How To Read Faster!

23 August 2013

วิธีเพิ่มความเร็วในการอ่าน - How To Read Faster!

คนที่อ่านหนังสือได้เร็วถือเป็นโชคดีเพราะสามารถรับข้อมูลได้เร็วกว่าและมากกว่า แน่นอนว่าความเร็วในการอ่านของแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่มีวิธีที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการอ่านได้อย่างง่ายๆ ครับLifehacker บอกว่าเวลาอ่านหนังสือระยะกว้างที่สายตาคนเราสามารถอ่านได้อยู่ที่ประมาณ 1.5 นิ้ว ซึ่งหมายความว่าจากคำที่เราเพ่งมองอยู่เรายังสามารถอ่านคำด้านหน้าและด้านหลังได้อีกหลายๆ คำไปพร้อมๆ กัน เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเริ่ม focus การอ่านที่คำแรกของประโยคและไล่ไปทีละคำ ก็ลองเปลี่ยนไป focus ที่ตอนกลางประโยคและกวาดสายตาตั้งแต่ต้นประโยคไปจนสิ้นสุดประโยคในคราวเดียว จะช่วยให้การอ่านเร็วขึ้นและทำความเข้าใจขั้นต้นได้ง่ายขึ้น  แต่ิวิธีนี้ไม่เหมาะกับการอ่านที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับ

ที่มา: http://lifehacker.com/speed-read-by-looking-at-the-words-in-the-middle-of-sen-1182890358
No comments:

Post a Comment