» » 10 อาการที่ไม่ควรทำระหว่างการสนทนา

17 July 2013

10 อาการที่ไม่ควรทำระหว่างการสนทนาแน่นอนว่าระหว่างการสื่อสารพูดคุย ก็ต้องมีการแสดงออกทางร่างกายไปพร้อมๆ กันด้วย  แต่มีท่าทางหลายๆ อย่างที่อาจทำลายการสนทนาหรืออาจทำลายมิตรภาพระหว่างคน 2 คน  Lifehack เปิดเผย 10 การแสดงออกที่ไม่ควรทำระหว่างการสนทนาไว้ดังนี้

1.  พูดคุยโดยไม่สบตา (หมายถึงไม่สนใจ)

2.  ขมวดคิ้วบ่อยๆ (หมายถึงไม่พอใจ)

3.  เคาะนิ้วมือเป็นจังหวะบ่อยๆ (หมายถึงต้องการเร่งให้จบการสนทนา)

4.  นั่งกอดอกตลอดเวลา (หมายถึงความไม่เชื่อใจ)

5.  เหลือบตาไปมองที่อื่นเป็นระยะ  (หมายถึงความเบื่อในเรื่องที่สนทนาอยู่)

6.  ถอนหายใจ (หมายถึงหมดความอดทน)

7.  โบกมือบ่อยๆ (คู่สนทนาอาจเข้าใจว่าต้องการยุติการสนทนา)

8.  หันฝ่ามือให้ผู้สนทนา (คู่สนทนาอาจเข้าใจว่าต้องการให้หยุดพูด)

9.  อ่านหรือเขียนหนังสือระหว่างการสนทนา (เป็นการไม่ให้เกียรติคู่สนทนา สื่อความหมายว่ามีเรื่องที่สำคัญกว่าต้องทำ)

10.  ลุกนั่งบ่อยครั้ง (เป็นการไล่คู่สนทนา)

No comments:

Post a Comment