» » Kopi Luwak หรือ กาแฟขึ้ชะมด

14 June 2013

Kopi Luwak หรือ กาแฟขึ้ชะมดกาแฟขี้ชะมดหรือ Kopi Luwak คือกาแฟที่แพงที่สุดในโลก  กาแฟนี้เป็นกาแฟที่ผลิตครั้งแรกในประเทศอินโดนีเซีย โดยจะผลิตได้เพียง 500 ปอนด์หรือประมาณ 223 กิโลกรัมต่อปีเท่านั้น
กาแฟนี้ต่างจากกาแฟทั่วไปเนื่องจากเมล็ดกาแฟที่นำมาผลิตได้มาจากมูลของตัวชะมดสายพันธ์ palm civet (Paradoxurus hermaphroditus) ในประเทศอินโดนีเซีย   ชะมด palm civet  จะกินผลกาแฟสุกเป็นอาหาร เมื่อผ่านการย่อยสลายจะเหลือแต่เมล็ดกาแฟซึ่งจะถูกถ่ายออกมาพร้อมๆ กับมูลของมัน ชาวไร่กาแฟจะเก็บเมล็ดกาแฟเหล่านี้ไปล้างให้สะอาดก่อนจะคั่วด้วยระยะเวลาสั้นๆเอ็นไซม์ในขบวนการย่อยสลายของ ชะมด palm civet ทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีกลิ่นและรสเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งหอมนุ่มลิ้นมีกลิ่น chocolate ปนกับกลิ่นดินอ่อนๆ  เนื่องจากผลผลิตที่น้อยมากบวกกับความนิยมทำให้ กาแฟขึ้ชะมดเป็นกาแฟที่แพงที่สุดในโลก (ปอนด์ละ 5 - 600 เหรียญ)

ที่มา: http://www.neatorama.com/2013/05/22/The-Science-Behind-Luwak-Coffee/

No comments:

Post a Comment