» » วิธีชงชาสำเร็จรูปแต่ะละชนิดให้ได้รสดีที่สุด

23 January 2013

วิธีชงชาสำเร็จรูปแต่ะละชนิดให้ได้รสดีที่สุด
Post นี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจาก วิธีชงชาให้ได้รสดีที่สุด นะครับ โดยคราวนี้เป็นเรื่องสำหรับผู้นิยมชาสำเร็จรูปที่บรรจุในถุงชาที่สามารถแช่ในน้ำร้อนและดื่มได้ทันที  ซึ่งชาเหล่านี้จะมีหลายๆ ชนิดเพื่อตอบสนองความชอบของผู้นิยมดื่มชา  เช่นชาดำ ชาเขียว ชาอู่หลง ฯลฯ  Lifehacker แนะนำเวลาในการแช่ถุงชาในน้ำร้อน พร้อมอุณหภูมิของน้ำร้อนที่เหมาะสำหรับชาแต่้ละประเภทดังนี้

ชาขาว: 65–70°  แช่นาน 1 - 2 นาที
ชาทั่วไป: 70–75° แช่นาน 1 - 2 นาที
ชาเขียว: 75–80°  แช่นาน 1 - 2 นาที
ชาอู่หลง: 80–85°  แช่นาน 2 - 3 นาที
ชาดำ: 99°   แช่นาน 2 - 3 นาที
ชาผสมสมุนไพร: 99°  แช่นาน 3- 6 นาที

ผู้ที่นิยมดื่มชาสำเร็จรูปก็ลองทดสอบดูนะครับว่าจะได้รสชาดถูกใจหรือเปล่า?

No comments:

Post a Comment