» » จัดระเบียบและเพิ่มเนื้อที่ในตู้เสื้อผ้าด้วย Soda Can Tabs

18 October 2012

จัดระเบียบและเพิ่มเนื้อที่ในตู้เสื้อผ้าด้วย Soda Can Tabs

Lifehacker แนะวิธีจัดระเบียบและเพิ่มพื้นที่ให้ตู้เสื้อผ้าด้วยการใช้ ตัว Tab สำหรับเปิดฝากระป๋องน้ำอัดลม (ตามภาพ)

ด้วยวิธีนี้ช่วยให้เราสามารถจัดเสื้อผ้าที่จะใช้พร้อมกันเป็นคู่ไม่ต้องเสียเวลาค้น ตู้เสื้อผ้าจะเป็นระเบียบขึ้นและยังเพิ่มพื้นที่สำหรับแขวนเสื้อผ้าได้อีกเล็กน้อยด้วย

No comments:

Post a Comment