» » วิธีเปิดฝาขวดแก้วที่เปิดยากๆ - How To Open A Stubborn Jar Lid

06 September 2012

วิธีเปิดฝาขวดแก้วที่เปิดยากๆ - How To Open A Stubborn Jar Lidฝาขวดแก้วที่เปิดได้ยากไม่ว่าจะเป็นเพราะอัดลมไว้แน่น, ปิดแน่นเกินไป หรือเพราะฝาถูกปิดไว้นานมาก เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำ  Lifehacker แนะนำวิธีเปิดฝาขวดแก้วตั้งแต่ง่ายไปจนยากไว้ดังนี้ครับ

1.  ใช้แผ่นพลาสติกคลุมฝาก่อนใช้มือเปิดฝาขวด
2.  ใช้ยางรัดขอบฝาพลาสติกก่อนใช้มือเปิดฝาขวด
3.  สวมถุงมือยางก่อนใช้มือเปิดฝาขวด
4.  เคาะฝาขวดด้วยพายไม้ให้ทั่วฝาก่อนเปิดฝาขวด
5.  คว่ำขวดแก้ว แช่ส่วนฝาขวดในน้ำร้อนประมาณครึ่งนาทีก่อนเปิดฝาขวด

ส่วนวิธีป้องกันไม่ให้ฝาแก้วเปิดไม่ออกในครั้งต่อๆ ไป ให้ใช้แผ่นพลาสติกปิดปากขวดก่อนปิดฝา  ชมทั้ง 5 วิธีจาก clip ครับ


No comments:

Post a Comment