» » อย่าสนใจแต่เสื้อผ้า รองเท้าก็บอกตัวตนของผู้สวมได้แม่นยำ

16 June 2012

อย่าสนใจแต่เสื้อผ้า รองเท้าก็บอกตัวตนของผู้สวมได้แม่นยำคนจำนวนมากให้ความสำคัญกับเสื้อผ้าที่สวมใส่ แต่ผลการศึกษากลับพบว่ารองเท้า สามารถบอกทุกสิ่งทุกอย่างของผู้สวมได้อย่างแม่นยำ

นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Kansas สหรัฐอเมริกา ให้อาสาสมัครทั้งชายหญิงหลายร้อยคน ที่มีอายุ บุคคลิก และสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคคลิกและความชอบส่วนตัวก่อนจะมอบรองเท้าคู่โปรดของแต่ละคนเพื่อการทดสอบ

กาทดสอบทำโดยให้นักศึกษาประเมินลักษณะบุคคลิกภาพสำคัญๆ เพศ อายุ  จากรองเท้าหลายร้อยคู่นี้ ผลปรากฎว่าสามารถทายถูกตรงกับแบบสอบถามที่เจ้าของรองเท้าตอบไว้ถึงกว่า 90%  จากรองเท้านักศึกษาสามารถประเมิน อายุ เพศ และบุคคลิกภาพสำคัญๆ เช่น เป็นคนเก็บตัวหรือเปิดเผย มีความคิดเสรีนิยมหรืออนุรักษ์นิยม เป็นคนที่มีอารมณ์มั่นคงหรืออ่อนไหว เป็นคนตรงไปตรงมาหรือมีเหลี่ยมคู ฯลฯ ได้อย่างถูกต้อง

การศึกษาพบว่าโดยธรรมชาติคนเราจะให้ความสนใจกับรองเท้าที่ตนสวมใส่และสนใจรองเท้าของคนอื่นๆ ด้วย ทำให้รองเท้าสามารถบอกตัวตนของผู้สวมไปยังผู้อื่นทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ

ที่มา: Dailymail

No comments:

Post a Comment