» » เรื่องที่ชาย - หญิงชอบซุบซิบนินทาและผลกระทบที่ตามมา

24 May 2012

เรื่องที่ชาย - หญิงชอบซุบซิบนินทาและผลกระทบที่ตามมา

ไม่ว่าชายหรือหญิงเมื่อรวมกลุ่มกันสิ่งที่ตามมาก็คือการซุบซิบนินทา แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์อยากรู้ก็คือเรื่องส่วนใหญ่ในการนินทาของชายและหญิงต่างกันหรือเปล่า และผลกระทบที่ตามมาจากการซุบซิบนินทาเป็นเช่นไร


David C Watson จาก Grant McEwan University at Edmonton ทำการวิจัยโดยใช้อาสาสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Western Canadian แบ่งเป็นหญิง 167 คนและชาย 69 คน  ซึ่งผลวิจัยพบว่าหัวข้อเรื่องที่เพศชายซุบซิบนินทากันส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องกิจกรรมและการแข่งขันเช่นเรื่องกีฬา, ความก้าวหน้าในการงาน  ในขณะที่เพศหญิงจะซุบซิบนินทาแบบลงลึกและมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่า โดบเรื่องที่ซุบซิบนินทาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพและสรีระ  

สำหรับผลกระทบที่ตามมาจากการซุบซิบนินทา พบว่าการซุบซิบนินทาในหมู่เพศชายซึ่งเน้นเรื่องกิจกรรมมากกว่าส่งผลในทางบวกต่อมิตรภาพในกลุ่ม ในขณะที่การซุบซิบนินทาในหมู่เพศหญิงซึ่งมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าส่งผลลบต่อมิตรภาพในกลุ่มNo comments:

Post a Comment