» » ประโยชน์ของการอ่านหนังสือหรือดูหนังเรื่องเดียวกันซ้ำสอง

01 March 2012

ประโยชน์ของการอ่านหนังสือหรือดูหนังเรื่องเดียวกันซ้ำสองคนเรามีนิสัยการอ่านหรือชมภาพยนตร์ไม่เหมือนกัน บางคนอ่านหรือดูเพียงครั้งเดียวแต่บางคนสามารถอ่านหนังสือหรือชมภาพยนตร์ซ้ำหลายๆ รอบโดยไม่รู้สึกเบื่อ 

Cristel Antonia Russell จาก  American University ได้สำรวจความเห็นและศึกษาพฤติกรรมของผู้อ่านหนังสือในสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์ และพบว่าการอ่านหนังสือหรือชมภาพยนตร์ครั้งแรก ผู้อ่านหรือผู้ชมส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับเนื้อเรื่องและเหตุการณ์สำคัญๆ และจะเป็นการอ่านหรือชมแบบผ่านๆ แต่สำหรับการอ่านหรือชมครั้งที่สองจะเป็นการกระตุ้นความรู้สีกและทำให้ผู้อ่านหรือชมซึมซับและรู้สึกดื่มด่ำกับหนังสือหรือภาพยนตร์เป็นสำคัญ 

ถึงแม้ผู้อ่านหรือชมภาพยนตร์จะรู้สึกคุ้นเคยกับเนื้อเรื่องแต่การอ่านหรือชมซ้ำกลับทำให้เกิดความรู้สึกดีๆกับหนังสือหรือภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ มากขึ้น และยังส่งผลดีต่อสภาพจิตใจของผู้นั้นอีกด้วย  

ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2101516/Reading-book-really-better-second-time-round--reading-offer-mental-health-benefits.html?ITO=1490

No comments:

Post a Comment