» » การออกกำลังเพิ่มสาร mitochondria ใน Cell สมอง ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม

05 October 2011

การออกกำลังเพิ่มสาร mitochondria ใน Cell สมอง ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมPost นี้เป็นตอนต่อเนื่องของ การเดินเร็วเพิ่มขนาดของสมองและความจำ - Walking Increses Brain Size and Boost Memory! ครับ โดย Lifehacker ได้เปิดเผยผลการวิจัยของคณะนักวิทยาศาสตร์จาก University of South Carolina ซึ่งพบว่าการออกกำลังกาย ทำให้สมองของเราแข็งแรงขึ้น โดยทำให้เกิดการสร้างสารในสมองที่เรียกว่า mitochondria ซึ่งสารนี้ทำหน้าที่เหมือนโรงกำเนิดพลังงานของ cell
การวิจัยครั้งนี้ทดสอบกับหนูถีบจักรเป็นเวลา 8 อาทิตย์ โดยแบ่งหนูออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกให้ถีบจักรวันละ 1 ชั่วโมง ส่วนอีกกลุ่มให้อยู่กันตามปกติในรัง  ผลปรากฎว่าหนูในกลุ่มถีบจักรมีการสร้างสาร mitochondria ใน cell ทั่วร่างกายรวมทั้ง cell ในสมอง นอกจากนี้ยังพบว่าบางส่วนของสมองหนูทำงานเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย  ในขณะที่หนูในกลุ่มที่ไม่ได้ถีบจักรเพื่อออกกำลัีงไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสมอง Professor J. Mark Davis เปิดเผยว่าการลดลงของ mitochondria ใน cell สมองอาจมีส่วนให้เกิดอาการสมองเสื่อมเช่นโรค Alzheimer และ Parkinson

การวิจัยครั้งนี้เพิ่มความเชื่อว่าการออกกำลังกายมีส่วนให้สมองของคนเราดีขึ้นกว่าเดิม  เพราะฉะนั้นอย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำกันนะครับ


No comments:

Post a Comment