» » วิธีเพิ่มพูนสติปัญญา - How To Be More Intelligent!

24 September 2011

วิธีเพิ่มพูนสติปัญญา - How To Be More Intelligent!

ความฉลาดติดตัวเรามาแต่เกิด แต่สติปัญญาสามารถฝึกฝนให้พัฒนามากขึ้นได้  Website Dumb Little Man แนะนำ 5 วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยเพิ่มพูนสติปัญญาให้กับตัวเราไว้ดังนี้

Intelligent
ภาพจาก DesiComments.com
  1. การอ่าน  การอ่านเป็นการเพิ่มพูนความรู้ซึ่งเป็นรากฐานของสติปัญญา การอ่านยังเป็นการเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจให้แม่นยำขึ้น
  2. สอนผู้อื่น  อริสโตเติลนักปราชญ์ชาวกรีกที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกกล่าวไว้ว่า “Those that understand, teach.”  การสอนต้องใช้ความสามารถในการใช้เหตุผล ซึ่งความมีเหตุผลเป็นส่วนประกอบสำคัญของการมีสติปัญญา เคยมีการวิเคราะห์มาแล้วว่าการสอนส่งผลดีต่อผู้สอนมากกว่าผู้ที่ได้รับคำสั่งสอนด้วยซ้ำไป
  3. ลงมือปฏิบัติ  เมื่ออ่านและสอนผู้อื่นได้แล้วก็ต้องลงมือปฎิบัติ การอ่านเป็นการเพิ่มพูนความรู้แต่การลงมือปฏิบัติเป็นการสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริง
  4. ฝีกให้เชี่ยวชาญ  วิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มความเชี่ยวชาญคือฝึกให้เชี่ยวชาญทีละอย่าง จนเมื่อเชี่ยวชาญแล้วจึงจะเริ่มเพิ่มความเชี่ยวชาญในสาขาอื่นต่อไป
  5. หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งอื่นเช่น TV และ Internet
 Dumb Little Man บอกว่าถ้าทำได้ตามนี้ จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้  เพิ่มทักษะในการใช้เหตุผล ซึ่งก็คือการเพิ่มพูนสติปัญญานั่นเอง

No comments:

Post a Comment