» » ภาษาที่ยากในการเรียนรู้ที่สุด - The Hardest Language To Learn!

09 June 2011

ภาษาที่ยากในการเรียนรู้ที่สุด - The Hardest Language To Learn!

เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในหมู่นักภาษาศาสตร์มานานแล้วว่าภาษาใดเป็นภาษาที่ยากที่สุด  คำตอบที่ได้ก็มักจะแตกต่างกันไปตามความเห็นและชาติกำเนิดของแต่ละคน  ปกติแล้วการเรียนภาษาที่สองมักเป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วไปอยู่แล้ว โดยความรู้สึกยากง่ายขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดหรือความเกี่ยวข้องของภาษาที่สองกับภาษาของตนเอง

Foreign Service Institute (FSI) ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดทำแผนผังเปรียบเทียบความยากง่ายของภาษาต่างๆ สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยแบ่งภาษาสำคัญๆ ในโลกออกเป็น 3 กลุ่มคือง่าย (ใช้เวลาศึกษาประมาณ 23 - 24 สัปดาห์) ปานกลาง (ใช้เวลาศึกษาประมาณ 44 สัปดาห์) และยาก (ใช้เวลาศึกษาประมาณ 88 สัปดาห์)

ภาษาที่ยากที่สุดในการเรียนรู้ได้แก่ ภาษาเกาเหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้ได้แก่ สเปน อิตาเลียน ฝรั่งเศส ฯลฯ ส่วนภาษาที่ยากปานกลางได้แก่ภาษาเวียดนาม ภาษารัสเซีย ฯลฯ  ถึงตอนนี้พวกเราคงอยากทราบว่าภาษาไทยของเราถูกจัดอยู่ในกลุ่มใด คำตอบก็คือภาษาไทยถูกจัดให้เป็นภาษาที่ยากปานกลางในการเรียนรู้ครับ

ชมแผนผังความยากง่ายของภาษาครับ

Whats the hardest language to learn?

No comments:

Post a Comment