» » ความยาวของนิ้วชี้กับโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย

02 December 2010

ความยาวของนิ้วชี้กับโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย

เมื่อวานนี้ (1/12/2010) BBC  เปิดเผยข้อมูลจาก  British Journal of Cancer ซึ่งรายงานผลสำรวจว่าความยาวของนิ้วชึ้เมื่อเปรียบเทียบกับนิ้วนาง อาจช่วยในการทำนายโอกาสการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชายได้การศึกษาครั้งนี้ทำโดยการเปรียบเทียบนิ้วมือของชายผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 1,500 คนกับชายสุขภาพปกติ 3,000 คน และพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญว่า ผู้ชายที่มีนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางมีโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่า ชายที่มีนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้ ความยาวของนิ้วมือแต่ละคนถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดซึ่งหลายคนเชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับกรรมพันธ์และระดับฮอร์โมนเพศภายในมดลูกระหว่างการตั้งครรภ์ของมารดา 

การศึกษาครั้งนี้จัดทำขึ้นที่ University of Warwick และ  Institute of Cancer Research โดย Prostate Action and Cancer Research UK. ในประเทศอังกฤษ ซึ่ง Professor Ros Eeles กล่าวว่ายังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปอีกหลายครั้งเพื่อยืนยันผล ประโยชน์จากผลการศึกษาครั้งนี้ก็คืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการ screen เบื้องต้นเพื่อตรวจหาผู้ชายที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก (โดยใช้ร่วมกับเครื่องมือประเภทอื่น) ปัจจุบันพบชายวัยกลางคนและสูงอายุที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นจำนวนมาก จัดเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ ในผู้ชายทั่วโลก

No comments:

Post a Comment