» » » ความสูงของเพดานมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและการใช้ชีวิต - Height of Ceiling Impact Our Work And Life

30 August 2010

ความสูงของเพดานมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและการใช้ชีวิต - Height of Ceiling Impact Our Work And Lifeนักจิตวิทยาเปิดเผยว่าความสูงของเพดานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน โดยสรุปก็คือเราจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีขึ้นเมื่ออยู่ในห้องที่เพดานสูง และรู้สึกอึดอัดอยากอยู่คนเดียวหรือไม่ก็อยู่กับคนที่คุ้นเคยเมื่อเพดานต่ำกว่า 9 ฟุต แต่ถ้าห้องมีการเล่นระดับเพดาน  ส่วนที่เพดานต่ำกว่าและไฟสลัวกว่ากลับให้ความรู้สึกปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยมากกว่า  พวกเราที่ต้องการใช้ประโยชน์จากระดับความสูงต่ำของเพดานสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก  http://www.psychologytoday.com/blog/people-places-and-things/201007/looking

No comments:

Post a Comment