» » Tracking H1N1 Swine Flu: ติดตามสถานการณ์ไข้หวัดหมูด้วย Google Maps

27 April 2009

Tracking H1N1 Swine Flu: ติดตามสถานการณ์ไข้หวัดหมูด้วย Google Maps

ขณะนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับ ข่าวไข้หวัดใหญ่ H1N1 Swine Flu หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ที่เกิดในประเทศเม็กซิโก (ชื่อตามที่กระัทรวงสาธารณสุขบอกให้เรียก เพื่อไม่ให้เกิดความหวาดวิตกจนเกินไปในผู้บริโภคเนื้อสุกร) ไข้หวัดใหญ่ชนิดนี้มีความรุนแรงน้อยกว่าไข้หวัดนก แต่ระบาดเร็วกว่า

ผมนำแผนที่จาก Google Maps ซึ่งมีผู้จัดทำขึ้นเพื่อ update ข้อมูลการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่นี้ มาฝากพวกเราที่สนใจครับ

เครื่องหมายสีชมพูคือผู้ที่น่าสงสัยว่าจะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ H1N1 Swine Flu
เครื่องหมายสีม่วง คือผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ H1N1 Swine Flu
ถ้าภายในเครื่องหมายไม่มีจุด หมายถึงเสียชีวิตแล้ว
เครื่องหมายสีเหลือ คือผู้เข้าข่ายติดเชื้อ แต่พิสูจน์แล้วว่าไม่ติดเชื้อ H1N1 Swine Flu


View H1N1 Swine Flu in a larger map

1 comment: