» » » การวางนิ้วบน keyboard และการจับ mouse อย่างถูกวิธี

17 April 2009

การวางนิ้วบน keyboard และการจับ mouse อย่างถูกวิธี

ภาพที่นำมาฝากวันนี้เป็นภาพของการวางมือบนแป้น keyboard ระหว่างพิมพ์งาน รวมทั้งวิธีการจับ mouse อย่างถูกวิธี เพื่อให้นิ้วและมือของเราอยู่ในลักษณะที่ถูกลักษณะที่สุด เป็นการดูแลรักษามือและนิ้วไม่ให้เกิดอาการปวดเมื่อย และเกิดอาการบาดเจ็บในระยะยาว
นอกจากการวางมือที่ถูกวิธีแล้ว ยังควรปรับระดับ เก้าอี้ ให้อยู่ในท่าที่ดีที่สุด  โดยให้ยืนหน้าเก้าอี้แล้วปรับให้ระดับความสูงของเบาะที่นั่งเทียบเท่ากับ ความสูงของเข่า เวลานั่ง หลังพิงเบาะแล้วให้เหลือพื้นที่ระหว่างเก้าอี้และหัวเข่าด้านในเล็กน้อย พนักพิงเก้าอี้ควรมีส่วนโค้งเพื่อรองรับส่วนหลัง  เพียงเท่านี้เราก็สามารถลดอาการปวดเมื่อย ตึงกล้ามเนื้อเนื่องจากนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ ได้แล้ว

No comments:

Post a Comment