» » คุณเป็นนักปฏิบัติหรือเป็นคนช่างฝัน?

21 April 2009

คุณเป็นนักปฏิบัติหรือเป็นคนช่างฝัน?

ถ้าอยากทราบคุณเป็นนักปฏิบัติ หรือว่าเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นด้วยจินตนาการ  เพียงแค่ตอบคำถามไม่กี่ข้อที่ 
http://feeds.blogthings.com/areyouadreameroradoerquiz/ ก็ได้ทราบคำตอบแล้วครับ
You Are a Doer

You are primarily concerned with what is actual. You tend to be a practical person.

You love to stay busy, and you are always immersed in projects.You are in touch with your senses, and you enjoy indulging them. You're likely a crafter of some sort.

You crave different sensations in life, whether it's working with your hands, playing sports, or eating your favorite meal.

No comments:

Post a Comment