» » Divorce Man Wants Kidney Back From His Wife

11 January 2009

Divorce Man Wants Kidney Back From His Wife

เรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้เองที่ Long Island, New York, สหรัฐอเมริกา  เมือสามีที่ถูกภรรยาฟ้องหย่า เรียกร้องขอไตที่ตนเองบริจาคให้ภรรยาเมื่อปี 2001 คืนจากภรรยาที่กำลังอยู่ระหว่างการหย่าร้าง

Dr Richard Batista และ Dawnell แต่งงานกันเมื่อปี 1990   ในระหว่างอยู่กินด้วยกันทั้งคู่มีบุตร 3 คน ในปี 2001  Dr. Richard Balista ได้บริจาคไตข้างหนึ่งให้กับภรรยา  แต่พอถึงปี 2005 Dawnell ได้ฟ้องหย่าสามี ซึ่งจนขณะนี้ยังตกลงหาข้อยุติกันไม่ได้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม Dr Richard Batista ได้เปิดแถลงต่อนักข่าวว่าจำเป็นต้องเปิดเผยเรื่องราวต่อสาธารณะ เนื่องจากภรรยาไม่ยินยอมให้เขาพบกับลูกๆ เกินจากเวลาที่ศาลอนุญาต ทำให้เขาได้รับความเจ็บปวดจากการกระทำของภรรยาที่เขารักและยอมสละอวัยวะสำคัญในร่างกายเพื่อช่วยชีวิตของเธอ ก็เลยตัดสินใจเรียกร้องขอไตของเขาคืนจากภรรยาที่กำลังอยู่ระหว่างการหย่าขาดจากกัน  หรือไม่เช่นนั้นภรรยาของเขาก็ต้องจ่ายเงินค่าไตของเขาเป็นเงิน 1.5 ล้านเหรียญ (50 ล้านบาท)

ทางฝ่ายทนายของ Dawnell บอกว่าความจริงไม่ได้เป็นไปตามที่ Dr. Richard Batista แถลงและจะแสดงหลักฐานทั้งหมดให้ผู้พิพากษาภายใน 2-3 วันนี้

ชีวิตสมรสเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่บางครั้งก็ยากแก่การทำความเข้าใจจริงๆ  ยามที่ความรักกำลังหวานชื่น แม้แต่ชีวิตก็ยินดีที่จะเสียสละให้กับคู่ชีวิต  แต่เมื่อหมดรักกัน เรื่องที่ไม่คิดว่าจะเป็นคดีก็กลายเป็นคดีขึ้นมาได้ 

ที่มา: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7818751.stm

No comments:

Post a Comment